Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Ole Johan Stokstad den 18.07.22.

MIDTRE SYNDIN HYTTEEIERFORENING

 

Årsmøte 2022

Lørdag 21. juli kl. 17:00

Sted: Syndinstøga

Før årsmøte er det informasjonsmøte i regi av Vestre Slidre kommune og Vestre Slidre Hytteforening kl. 15:00 med ordfører og kommunedirektør. Det er mulig å delta på begge møter, eller på bare et av møtene.

 

Agenda for årsmøtet:

 1. Velkommen. Presentasjon av styret.

   

 2. Godkjenning av innkalling.
  • Forslag på vedtak: Innkalling godkjennes
  • Forslag på møteleder: Ole Johan Stokstad
  • Forslag på referent: Tone Kristiansen
  • To til å skrive under protokollen:

   

 3. Behandling av årsberetning og regnskap.
  • Forslag på vedtak: Årsberetning og regnskap for 2021 godkjennes.

    

 4. Budsjett
  • Forslag på vedtak: Styrets budsjett for 2022 tas til orientering.

   

 5. Valg
  • 1-2 styremedlemmer
  • revisor
  • valgkomite

    

 6. Eventuelt
  • Ingen eventuelt saker er meldt inn til styret