Fartsgrenser

Fartsgrenser

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 06.12.20.

Har dere lagt merke til disse nye skiltene som har kommet opp langs veien? Dette er nye lokale fartsgrenser for området. Flere har ønsket seg fartsgrenser på stølsveiene, og nå har de altså kommet. Fartsgrense 60 gjelder fra bommen og opp til Syndinstøga. Fartsgrense 40 gjelder fra Syndinstøga og videre sørover mot Lø støl, samt videre innover helt til Strø. Skilt står ved Lo-støl på vei mot Syndinstøga, og dette gjelder for hele området. Det er bestilt ett nytt skilt som skal stå nede ved Pyttingen, og kanskje ett som skal stå ved Syndinstøga. Styret i Midtre Syndin hytteeierforening takker veistyret for veien Høyme-Strø for å ha satt opp skilt med fartsgrenser langs veien. Vi oppfordrer alle som ferdes på stølsveiene i vårt område om å respektere skiltene og avpasse farten i henhold til det som er bestemt. Da kan både folk, syklister og dyr ferdes tryggere langs veien.