Hvordan vil vi at det skal se ut på Syndin?

Hvordan vil vi at det skal se ut på Syndin?

Publisert av Ole Johan Stokstad den 21.02.17. Oppdatert 08.04.17.
Det er sikkert mange forskjellig grunner til at vi velger å ha hytte akkurat på Syndin. Men på ulike måter blir vi fasinert av Syndin, og elsker dette området.

Syndin skiller seg ut fra flere andre hytteområder. I følge intensjonen bak den gjeldene kommuneplanen skal det være litt mer plass mellom hyttene på Syndin, og området skal ha et litt annerledes preg enn andre hytteområder. Dette sa ordføreren i Vestre Slidre på informasjonsmøtet for hytteeiere i påsken 2016. Samtidig stilte han spørsmål ved om de hadde klart å leve opp til den intensjonen. Nå er arbeidet med ny kommuneplan i gang. Det betyr at det er tid for å tenke langt fremover. Hvordan vil vi at det skal se ut på Syndin om 5 år? Eller om 25 år?

Jeg hører ofte at Syndin sammenlignes med Vaset eller Beitostølen. Syndin er ikke som Vaset eller Beitostølen sies det mange ganger. Og det argumenteres med at Syndin ikke skal bli slik heller. Når det gjelder utbyggingsgrad og tetthet mellom hyttene er det helt riktig at det er store forskjeller mellom disse tre områdene, og at Syndin skiller seg ut som det området som er minst utbygd og med mest plass mellom hyttene. Samtidig er både Vaset og Beitostølen store områder med ulikt preg. En vesentlig ting som skiller Syndin fra spesielt Beitostølen er at hyttene ligger midt i smørøyet av det som er natur og rekreasjonsområde. Beitostølen er vesentlig mer urbant enn Syndin, men Beitostølen ligger ved foten av Valdresflya og Jotunheimen. De har et stort og flott natur- og rekreasjonsområde i umiddelbar nærhet, selv om sentrum er vesentlig mer urbant.

Når det skjer utbygging på Syndin, skjer det i det som er vårt område for friluftsliv og rekreasjon. Derfor er det en grense for hvor mye utbygging, fortetting og urbanisering vi tåler før Syndin blir et mindre attraktivt område. Derfor tror jeg alle brukere av Syndinområdet har en felles interesse i hvordan Syndin utvikles. Det er viktig å tenke langsiktig. Og det er viktig å ha en god dialog mellom de ulike brukergruppene og interessegruppene på Syndin.

Ole Johan Stokstad
Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening