Leif Jacobsen

Leif Jacobsen

Publisert av Odd Einar Reseland den 01.12.22.

Leif Jacobsen har gått bort, 94 år gammel. Leif var en av initiativtagerne ved etableringen av Midtre Syndin Hytteeierforening. Han påtok seg ansvaret som foreningens første leder. Med sin erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv hadde Leif en stødig hånd om ledervervet. Leif var oppriktig glad i Syndin og hyttelivet der. Han var opptatt av å ta vare på områdets verdier og egenart og ikke minst menneskene som ferdes der. Vi takker Leif for hans innsats samt for godt samarbeid og vennskap. Vi lyser fred over hans minne.

Styret