Tilbake til album-oversikt

2019 Dugnad mot gjengroing

Lørdag 31. august 2019 hadde vi dugnad på rydding av skog og kratt i fjellet. Hele 30 stykker deltok. Det er dobbelt så mange som året før! Naturlig nok prioriterte vi å rydde i nærområdene til der de frammøtte har hytte. På kvelden møttes dugnadsgjengen til en hyggelig «AfterDugnad» på Syndinstøga. Vi planlegger tilsvarende arrangement til høsten. Datoen er fastsatt til lørdag 29. august 2020. Vi ber alle holde av i kalenderen og delta på dette nyttige og trivelige arrangementet. Spesielt ønsker vi flere deltakere som kan bruke motorsag. Vi planlegger derfor eget kurs i sikker bruk og stell av motorsag i løpet av fellesferien. Mer informasjon om dette kommer senere.