App
Outtt er en turapp du kan laste ned på telefonen, laga av et firma i Vang. Se www.outtt.com
Appen erstatter de tidligere turappene TurApp Valdres og Turar i Vang.


Facebook
Hytte på Syndin i Valdres
Vestre Slidre Hytteforening
Grindafjell Ski
Gamle bidler fra Vestre Slidre
Vestre Slidre fjellstyre

Fiskekort
www.inatur.no

Fjellstyre
Lokalt forvaltningsorgan for statsalmenningen. Se Vestre Slidre Statsalmenning.

Døgnavgift
Før veien ble brøyta innover fjellet, og alle parkerte på veilaget sin parkeringsplass, hadde veilaget gode inntekter fra parkeringsavgift. For å ikke miste denne inntekten omdefinerte veilaget parkeringsavgiften til å bli en døgnavgift alle måtte betale uansett om de parkerte på veilaget sin p-plass eller på egen grunn. Kommunen skal godkjenne avgiftene for å kjøre på privat vei, men det er ikke noe krav om at kommunen skal godkjenne parkeringsavgift. I flere runder med behandling av veilagets avgifter skrev kommunen at døgnavgiften er en parkeringsavgift, og skal derfor ikke godkjennes av kommunen. Hytteeierforeningen påpekte ovenfor kommunen at veilaget og kommunen definerte denne avgiften forskjellig. Samtidig påpekte hytteeierforeningen både ovenfor kommunen og veilaget at det er helt urimelig at man skal betale avgift til veilaget for å stå parkert på grunn som veilaget ikke disponerer. Dette medførte at kommunen innhenta en juridisk vurdering fra en jurist i Statens Vegvesen. Juristen ga et tydelig svar at veilaget ikke hadde noen hjemme for å kreve inn en slik avgift. Kommunen sendte da et brev til alle veilag i kommunen, og ba dem forholde seg til følgende vedtak: "Viser til uttale frå Vegdirektoratet v/e-mail dat. 17.10.2014 vedr. døgnavgift/parkeringsavgift. Parkeringsavgift/døgnavgift kan krevjast berre av dei som parkerer på veggrunn til stølsvegen. Parkeringsavgift/døgnavgift kan ikkje krevjast inn som ei fellesavgift." Veilaget kan naturligvis kreve parkeringsavgift av dem som parkerer på veilaget sine p-plasser.

Gilefjell / Gilafjellet
Fjell med flere topper. Høyest er Kruk lengst nord med 1582 moh. I sør er Nøsakampen med 1449 moh. Se friluftsliv og turstier.

Grunneierlag
Området fra Midtre Syndin og ned mot bygda er privat og eies av en rekke grunneiere. De er organisert i Syndinfjellets grunneierlag. De forvalter felles interesser for grunneierne, slik som jakt.
Syndinfjellets grunneierlag sitt organisasjonsnummer er: 970 502 629
Se flere detaljer hos Brønnøysundregistrene.
Grunneierlaget har hatt en sak hos jordskifteretten. Se rettsbok.

Grønsennknippa
Perfekt turmål for toppturer. 1368 moh, med utsikt i alle retninger.

Hjertestarter
Midtre Syndin Hytteeierforening har med støtte fra Vestre Slidre Sanitetsforening kjøpt en hjertestarter til Syndin.
Om uhellet skulle vøre ute, er hjertestarteren tilgjengelig for alle hele året. Den oppbevares i varmeskap og er operativ sommer som vinter. Den henger i et grønt skap, til høyre for inngangsdørene til Syndinstøga. Om hjertestarteren har vært i bruk kreves det et visst ettersyn. Takk for at du melder fra om bruk til styret i hytteeierforeningen ved Cille Jacobsen. Se oppslag ved  hjerestarteren. Obs! Hjertestarteren er overvåket!


Instagram
Aktuelle emneknagger:
#syndin
#syndinrennet
#midtresyndin
#valdres
#valdrestur

Kommune
Vårt hytteområde ligger i to kommuner:
Vestre Slidre kommune
Vang kommune

Litteratur
På Tur i Valdres, Morten og Julia Helgesen, Glittertind forlag AS 2011
Marit Anny på Vevstoga, Arvid Møller, Lokalhistorisk forlag 2002
Turhandbok Vang i Valdres, Ei reise i natur og kultur; Sigfred Hovda og Thor Østbye, Valdres, Valdres trykkeri 2. opplag 2010
Valdres Kviss, Ingjerd Thon Hagaseth og Ole Knut Steinset, 2011
Valdres, Turguide fra Vassfaret i sør til Jotunheimen i nord; Thommessen Skogheim og Kuyper, Valdres forlag 1993
Ysting i Valdres, Helge Gudheim, Mat og kultur AS 2013


Nettsteder
www.loyper.net
www.syndin.no
www.syndinstoga.no
www.valdresmagasinet.com

Skiløyper
Se egen infoside om skiløyper under fanen friluftsliv

Støl
Vårt hytteområde ved Midtre Syndin er et gammelt stølsområde. Fortsatt er det stølsdrift i området.
For informasjon om stølsdrift se www.seterkultur.no

Stølsvegen Høyme Syndin Strø
Omfatter stølsvegen fra Høyme opp på fjellet til Syndinstøga, og fra Syndinstøga deler veien seg i tre armer:
-veien mot Kviensyndin
-veien mot Strø
-veien mot Lostøl
Det vil si Strøsvegen, Kviissyndin og Midtre Syndin (fra Syndinstøga til Midtre Syndin 339). Ved Lostøl er grensa mellom naboveilaget, Kvislavegen.
Organisasjonsnummer: 894 694 602
Se detaljer hos Brønnøysundregistrene
En konflikt om brøyting av stølsvegen havna hos jordskifteretten. Det medførte en full gjennomgang av vedtekter og organisering av veilaget.
Se rettsbok for mer informasjon.

Sykkelturer

Syndinstøga

Butikk og kafeteria. I tillegg tilbyr Randi og Andres mange tjenester til brukerne av Syndin.
Se www.syndinstoga.no

Turstier

Se egen infoside om turstier under fanen friluftsliv

Vestre Slidre Statsallmenning
www.vestre-slidre-fjellstyre.no
www.fjellstyre.no
Vestre Slidre fjellstyre på facebook

Værstasjon
Det er en værstasjon på Lostøl
Se www.syndin.no

Webkamera

Det er to webkameraer på Syndin:
Syndinstøga på www.syndinstoga.no 
Lostøl på www.syndin.no