Fotoalbum

2018 Dugnad mot gjengroing 12
2018 Stølsliv i Vestre Sldire 5
2017 Sti dugnad 56
2016 Turstier og dugnader 11

2016 Sikkerhetsdag på Syndinstøga 5
2016 Markedsdag på Syndinstøga 11