Foreningsdrift


Organisasjonsnr.: 913 514 866

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913514866


Bank konto: 2153 60 22756

 

  534105