-en forening for hytteeiere ved Midtre og Nordre Syndin.

Rakfiskprodusenten Trøsvik Gård

Rakfiskprodusenten Trøsvik Gård

Valdres har rike mattradisjoner. Det er særlig rakfisk som har plassert Valdres på det norske matkartet. Hytteeiere på Syndin er så heldige å ha en anerkjent rakfiskprodusent i nærområdet: Trøsvik Gård i Lomen på vestsiden av Slidrefjorden.

Les mer
Informasjon fra fjellstyret

Informasjon fra fjellstyret

På møtet med kommunen i sommer orienterte daglig leder for fjellstyret, Kenneth Monsen, om fjellstyrets arbeid i Vestre Slidre. Vestre Slidre fjellstyre forvalter statsallmenningen og sentralt i dette arbeidet står Fjell-loven (fjellstyrene) og Statsallmenningsloven (allmenningsstyrene) med forskrifter. Statskog, fjellstyret og allmenningsstyret har ulike oppgaver i forvaltning av statsallmenningene.

Les mer
SOMMERMØTE MED ORDFØRER OG KOMMUNIDIREKTØR I VESTR

SOMMERMØTE MED ORDFØRER OG KOMMUNIDIREKTØR I VESTR

Vestre Slidre Hytteforening inviterte også i år til møte med ordfører og kommunedirektør, for at de skulle informere om saker kommunen jobber med. Møtet ble holdt på Syndinstøga og ca. 70-80 hytteeiere hadde møtt opp. For de som ikke hadde anledning til å være til stede på møtet i sommer, gir vi et lite sammendrag om hva som ble tatt opp på møtet.

Les mer