Organisasjonsnr.: 913 514 866

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913514866


Bank konto: 2153 60 22756

 

  534105

 

 

Arbeidsgrupper og kontaktpersoner:

(Arbeidsgruppene rapporterer til styret, og har ansvar for sitt felt)

 

Dugnader mot gjengroing av fjellet - Mikael Fønhus og Per Christian Gausdal

Rydding av skiløyper - Vi ønsker noen til å ta ansvar for arbeidsgruppe/arbeidsgrupper

Vedlikehold av tursti Svult - Soleikrostølen - Lars Mørk

Syndinposten redaksjon - Tone Kristiansen og Ole Johan Stokstad

 

Ta kontakt om du ønsker å engasjere deg, og om det er et arbeidsfelt vi som forening kan/bør engasjere oss i.