Adresser og husnummer

Adresser og husnummer

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 20.02.17.

Alle hytter i Vestre Slidre kommune har fått en egen veiadresse. I løpet av høsten har kommunen satt opp veiskilt på Syndin. For at man lettere skal finne fram til din hytte, skal alle hytter merkes med husnummer. Kommunen sendte i sommer ut informasjon om dette. De som ønsket, kunne bestille husnummerskilt hos kommunen. Vestre Slidre kommune skriver på sine nettsider at alle som har bestilt husnummer hos dem, skal ha mottatt disse pr. post på hjemmeadressen. Har du ikke bestilt hos kommunen, kan du kjøpe nummerskilt og sette opp selv. MSH anbefaler alle å sette opp husnummer snarest mulig. Skulle du trenge lege eller annen assistanse en dag, er det enklere å finne fram til en veiadresse enn til «den brune hytta med røde skodder til venstre oppe i lia…».