Aktuelle reguleringsplaner

Aktuelle reguleringsplaner

Publisert av Ole Johan Stokstad den 20.02.17. Oppdatert 13.03.17.

Ferdig godkjent reguleringsplan er det blant annet på oversiden av stølsvegen ved Lostøl. Dessuten er det regulert et område som enda ikke er påbegynt nord for Kviensyndin som heter Syndislie. Dette er en del av Grindafjellprosjektet i Vang. I tillegg er det ganske mange tomter som er ferdig regulert og godkjent fordelt utover på hele vårt område, innimellom det som allerede er bebygd.

 

Men selv om det allerede er et stort antall godkjente tomter, jobbes det mye nye reguleringsplaner. I november la Vestre Slidre kommune ut reguleringsplan for området Hagastøl til første gangs offentlig ettersyn. Vi vet at det jobbes med en plan om fortetting på Sandodden og en plan om fortetting ved Grythestølen.

 

Det jobbes med å regulere skiløypa langs Midtre Syndin til turløype sommer og vinter. Kommunen ønsker å opparbeide en trase som kan brukes til sykkel, barnevogn og lignende om sommeren og tidlig skiløype om vinteren. Dette kommer inn i reguleringsplanene etter hvert som de legges ut.

 

Midtløypa fra Syndinstøga og til Lostøl blir også tatt med i reguleringsplanene. Midtre Syndin Hytteeierforening har jobba og vil fortsatt jobbe for å sikre denne traseen.

 

Midtre Syndin Hytteeierforening gir innspill til reguleringsplaner. De som er direkte berørt av en plan, får informasjon direkte fra kommunen om planen og har anledning til å gi innspill. Vi oppfordrer alle berørte til å gi innspill.