DUGNAD PÅ SYNDIN LØRDAG 8. SEPTEMBER

DUGNAD PÅ SYNDIN LØRDAG 8. SEPTEMBER

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 17.09.18.
Fjellet gror stadig mer til som følge av varmere klima, mindre beiting og mindre vedhogst. For å bevare Syndin som et åpent fjellområde inviterte Midtre Syndin Hytteeierforening i samarbeid med eierne av Syndinstøga og Tveitabru bygg til dugnad lørdag 8. september for å rydde skog og kratt. De fleste grunneierne var positive til tiltaket og hadde på forhånd gitt tillatelse til å rydde på egne teiger.
Det var meldt øsende regn og vind denne lørdagen, så vi var naturligvis spente på om noen i det hele tatt kom for å delta i dugnaden. Vår frykt viste seg å være helt ubegrunnet. Da Syndinposten ankom dugnaden satt det en herlig blanding av folk både fra støler, hytter og bygd klare til innsats. Dugnaden ble ledet av Mikael Fønhus som delte ut kart og informerte om områder som skulle ryddes. Godt planlagte og organiserte dugnader er gøy å være med på, og det ble en god start på dagen. Mange hadde tatt med eget utstyr. Det ble lånt ut utstyr til de som ikke hadde. Vi ble delt inn i tre ryddelag som begynte ryddingen langs veien sørover fra Syndinstøga. Vi ryddet på begge sider av veien. Bjørk og gran måtte vike for motorsaga, kratt ble effektivt klippet av med grensakser. Regnet øste ned, vannet steg og vinden var også med på leken, men med fint driv i arbeidet holdt vi varmen. Litt prat ble det også tid til. Rart kanskje, men trivelig var det.
Etter noen timers arbeid ble det lunsj for dugnadsgjengen på Syndinstøga, sponset av Tveitabru Bygg. Våte og kalde benket vi oss ved et langbord på Støga, og for en lunsj vi fikk! Deilig viltgryte med poteter, sopp og tyttebær. Kake og kaffe til dessert. Praten gikk livlig rundt bordet mens vi spiste, og det var trivelig med gamle og nye bekjentskaper.
Etter lunsjen var det på med våte jakker og hansker. Så fortsatte arbeidet. Store mengder trær og kratt som var saget ned ble dratt bort til veien. Dette var tungt arbeid, og det tok tid. Mikael hadde stor henger med høye nettingsider. Fra Autohuset stilte Finn Erik Gustavsen med ATV med belter og henger. Odd Magne Grythe stilte med hjullaster til de større trestammene. Skikkelig fart i bortkjøringen ble det ikke før Ole (GT)Jørgen Magistad kom med traktor og realt stor henger. Han kjørte bort både busker og trær. Mannen som sto i hengeren og tråkket sammen buskas på hengern, havnet nederst på jordet til Syndinstøga sammen med buskene. Busker og trær vil bli kvernet til flis som skal legges i skiløypetraseene. De største trærne blir til ved.
Vi ble et godt team som jobbet sammen denne dagen. Dugnad er sosialt og morsomt! Vi var ca 20 personer i arbeid, og vi klarte å rydde langs veien sørover helt fra Syndinstøga nesten til Pyttingvegen. Til tross for at været ikke var det beste, ble dette en trivelig og nyttig dag med godt samarbeid. Det er fortsatt jobb igjen til mange nye dugnader. Vi håper dette var starten på en tradisjon som alle med tilknytning til Syndin kan være med på framover.
Etter dugnaden, da alt var ferdig ryddet, møttes dugnadsgjengen på Syndinstøga til et lystig lag ut i de små timer. Vi som deltok anbefaler varmt å delta på neste dugnad. Midtre Syndin Hytteeierforening retter en stor takk til alle som deltok. En spesiell takk til Mikael Fønhus som var sentral i planlegging og organisering av dugnaden.