Feiing av piper på Syndin

Feiing av piper på Syndin

Publisert av Ole Johan Stokstad den 26.11.19. Oppdatert 14.02.20.

Vestre Slidre kommune har sendt ut faktura for feiing og tilsyn av piper. Vi har enda ikke fått besøk av feieren og mange har begynt å lure på hva dette er. Hytteeierforeningen har fått litt utfyllende info fra Vestre Slidre kommune.

Vi har fått følgende melding fra rådmannen:

Etter innføring av nye forskrifter i 2016 har alle fritidsboliger et krav om feiing og tilsyn. Det antar rådmannen at hytteforeningen er kjent med. Kravet gjelder ikke bare hytteeiere, men også sætre/støler. Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Byggverk gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, men omfatter også andre bygg som for eksempel verksted, drivhus, lager, industribygg m.m. med fyringsanlegg for oppvarming av byggverk. I Valdres ble dette innført fra og med 2019. Det er kommunestyret som fastsetter feie- og tilsynsgebyret for sin kommune som kan variere fra kommune til kommune, men gebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet. Fem kommuner i vår region har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøk(ene) finner sted. Brannvesenet skulle sende ut varsel/informasjon om gebyr via SMS, men på grunn av nytt system fikk de problemer. Konsekvensen av dette var at kommunen sendte ut faktura uten at dette var varslet. Det beklager jeg.

Noen linker til mer info:

https://www.valdresbrannvesen.no/nyheter/til-alle-hytteiere

https://www.vestre-slidre.kommune.no/nyheter/informasjon-om-fakturering-av-feiing-og-tilsyn-for-fritidsbustader-og-stoler-i-vestre-slidre.12946.aspx

https://www.vestre-slidre.kommune.no/nyheter/viktig-melding-fra-feieren.12964.aspx