Informasjon fra fjellstyret

Informasjon fra fjellstyret

Publisert av Ole Johan Stokstad den 30.11.23.

Vestre Slidre fjellstyre forvalter statsallmenningen og sentralt i dette arbeidet står Fjell-loven (fjellstyrene) og Statsallmenningsloven (allmenningsstyrene) med forskrifter. Statskog, fjellstyret og allmenningsstyret har ulike oppgaver i forvaltning av statsallmenningene.

Hovedregelen er at fjellstyret administrerer bruksrettene (stølsbruk, jakt og fiske mm) mens Statskog administrerer grunndisponering (hytteområder, veier mm). Almenningstyret administrerer skogen.

Fjellstyret administrerer bruksretter etter Fjell-loven og driver tilretteleggingsarbeid for allmennheten. Fjellstyret sitt arbeidsfelt omfatter bl.a. beite, stølsbruk, jakt og fiske, oppsyn, tilrettelegging for friluftsliv og støtte til lokal næringsutvikling. Fjellstyret blir valgt av kommunestyret.

På møtet med kommunen i sommer orienterte daglig leder for fjellstyret, Kenneth Monsen, om fjellstyrets arbeid i Vestre Slidre. Fjellstyret prøver å ivareta alles hensyn når det gjelder skiløyper, beitedyr og turveier. Hytteeiere kan gjerde inn inntil 600 meter rundt hytta si. Fjellstyret skal også ivareta beiterettigheter og påse at beitedyr ikke stenges ute.

Statskog administrerer skogen i statsallmenningen. Hytteeiere kan søke almenningsstyret om å få hogge trær på teiger i statsallmenningen. Man må betale litt for å få hogge, men veden kan man ta med hjem.

Fjellstyret jobber også med å sette opp turmål. De oppfordrer oss til å bruke parkeringsplassene som er laget til ved Kvitehaugen og Strø og Ikke kjøre helt inn når vi ønsker å gå tur i disse områdene

De minner om at det er gratis jakt og fiske for ungdom under 20 år. Fiskekort og andre tilbud finnes på www.inatur.no

Når det gjelder fiske, har fjellstyret tatt opp 400 kg abbor i Storfjorden for at ørreten kan få bedre levevilkår. Det har kommet abbor i vannene på grunn av klimaendringene som har ført til varmere vann. Fjellstyret har satt ut 1000 ørret i vannene i år: 600 i Midtre Syndin, 400 i Sørre Syndin.

Fjellstyret minner om at Vasetvannet er privat. Man må kjøpe eget fiskekort for å kunne fiske i Vasetvannet. Fiskekort i statsallmenningen gjelder for alle vann i statsallmenningen.

Mye informasjon finnes på Vestre Slidre fjellstyre sine hjemmesider. Der finner du også kart der du kan se stier, turveier, parkeringsplasser etc. Se også valdreskart.no.