Kommunen og hyttefolket

Kommunen og hyttefolket

Publisert av Ole Johan Stokstad den 23.02.18.

Vestre Slidre kommune har høye mål om å være en attraktiv hyttekommune. 2017 har vært et år hvor vi som hytteeierforening har vært synlig med oppslag i lokalavisa. Vi har stilt flere konkrete spørsmål til kommunen (ved politikerne), som de enda ikke har besvart (leserinnlegg i avisa Valdrs 13.07.2017). Det er lett for kommunen å holde festtaler, og de vil gjerne lokke nye hytteeiere til kommunen. Men når det gjelder å lytte til eksisterende hytteeiere, opplever vi at det er stor avstand mellom festtalene og virkeligheten.

 

Det er ikke bare oss hytteeiere kommunen helst ikke lytter til, vi ser også at de gjør kreative forsøk på omgås innspill fra fylkesmannen til reguleringsplaner.

 

Det er lett å forstå at hyttebygging er en viktig næring for kommunen. Samtidig er det viktig å gjøre noen grunnleggende valg. Det som skjer nå, er avgjørende for hvordan Syndin og andre fjellområder i Vestre Slidre skal se ut om 5, 10 og 50 år.

 

Vi tror at vi som bruker Syndin har noen viktige innspill til de som skal fatte vedtakene som vil avgjøre hvordan Syndin skal se ut i fremtiden. Samtidig tror vi også at det er avgjørende viktig å lytte til, og ikke minst følge, innspill fra fylkesmannen.

 

Vi vil derfor utfordre kommunen til dialog, og til å besvare våre spørsmål.

 

Som hyttefolk og brukere av Syndin ønsker vi å bidra til en positiv og fremtidsretta utvikling av Syndin. Vi ønsker en god relasjon til kommunen og lokalbefolkningen!

 

Ole Johan Stokstad

Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening