Lederartikkel Syndinposten februar 2019

Lederartikkel Syndinposten februar 2019

Publisert av Ole Johan Stokstad den 22.02.19.

Vi ser stadig hvordan fjellet endres, og vi som bruker fjellet har ulike meninger om hvordan fjellet skal fremstå. De ulike meningene går på tvers av forskjellige brukergrupper. Midtre Syndin Hytteeierforening prøver å ta del i samtalen om hvordan Syndin skal se ut i fremtiden. Gjennom Vestre Slidre Hytteforening har vi vært involvert i arbeidet med arealplanen til Vestre Slidre kommune.

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen er vedtatt, og nå jobbes det med arealdelen av kommuneplanen. Et veldig positivt forslag er å innføre en fjellgrense. En grense som er inspirert av markagrensa, og markerer en stopp for hvor høyt det skal bygges hytter. Men en eventuell fjellgrense vil ikke ha det samme juridske vernet som markagrensa. Markagrensa er nedfelt i Markaloven, som er vedtatt av Stortinget. En eventuell fjellgrense blir i første omgang vedtatt av kommunen (det er aktuelt i flere kommuner i Valdres), og da kan kommunen også endre den. Det blir spennende og se om en slik fjellgrense blir vedtatt. Vi har argumentert for at det ikke må bygges nærmere vann og vassdrag enn 100 meter, at det ikke må bygges på myr og på dyrkbar mark. De samme argumentene som vi har brukt i aktuelle reguleringsplaner. Blir disse prinsippene vedtatt i kommuneplanen blir de også bindende for fremtidige reguleringsplaner. Derfor er det veldig viktig og spennende arbeid som nå pågår om kommuneplanen.

 

Det har vært flere diskusjoner på facebook, med tidvis høy temperatur om hvordan Syndin skal forvaltes. Det er viktig at vi kan føre en saklig samtale om hvordan vi vil at dette fantastiske fjellområdet skal se ut i fremtiden. Syndin sitt særpreg vil endre seg, men det er mulig å styre utviklingen. Vi tror det er veldig lurt at ulike fjellområder har forskjellige kvaliteter. Beitostølen har noen kvaliteter, Vaset har andre kvaliteter og Syndin har absolutt sine kvaliteter. Tre ulike områder, la de være ulike og la de utvikle seg ulikt!

 

Ole Johan Stokstad

Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening