Møte med veilaget

Møte med veilaget

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 23.02.20. Oppdatert 24.02.20.

Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde et godt møte med veilaget for veien Høyme – Syndin Strø i august. Styreleder Gerd Reidun Westerheim og Thomas Aastad møtte fra veistyret. Saker som ble diskutert var fartsgrenser, bompriser/sommerkort, parkeringsplasser og vinterbrøyting.

 

Årsmøtene i MSH har flere ganger snakket om å innføre fartsgrenser på stølsveiene i området vårt. Det går både dyr og mennesker langs veiene som opplever at enkelte bilister kjører altfor fort. Veilaget er positive til å innføre fartsgrenser, men bare privatrettslige skilt. Veilaget ønsker å lage en skiltplan for hele området. Vi er enig om en grense på 60 km/t fra bommen og opp til Støga, 40 km/t fra Støga og videre innover fjellet.

Gerd Westerheim oppfordrer MSH til å komme med innspill til ting vi vil ha ut gjennom veilaget. Styret i MSH stiller seg positiv til dette, og sender oppfordringen videre til medlemmene. Gi oss gjerne innspill og synspunkter.

Veilaget vil annonsere stengninger av veien på Facebook. Veien vil være stengt i perioder i vårløsningen. Peter på Syndinstøga får dispensasjon til å kjøre inn varer til selskaper.

Det har vært spørsmål om det kan lages parkeringsplasser mellom Syndinstøga og Pyttingen om vinteren, f.eks. på plassen der det har pleid å være "bål". Dette er privat grunn, og hvis det skal lages parkering, må veilaget be om / kjøpe grunn til det. Grunnen eies av Thomas Aastad. Hytteeiere som ønsker brøyting av denne plassen, må ta kontakt med ham for tillatelse til å brøyte en plass til seg selv.

Veilaget sier inntektene til veilaget ligger omtrent på det samme som før. Antall enkeltturer har gått opp, og antall årskort har gått noe ned. Det er derfor ikke aktuelt for veilaget å endre prisene i bommen nå, heller ikke å gjeninnføre sommerkortet slik styret i MSH ønsker.

Veilaget er klare på at brøytet vei vil fortsette. Det brøytes til Ristestøl, men ikke lenger innover enn det. De er innstilt på et samarbeid når det gjelder å legge igjen / ikke brøyte over snøbruer som er lagt der skiløypene krysser vei. De skal legge ut anbud for brøyting av veiene neste år, og spørsmål om snøbruer kan være en del av anbudet.

Veilaget skal tilfredsstille stølene og sikre god veistandard. De har blant annet satt opp nytt rekkverk langs veien oppover mot Støga for å sikre bilistene som kjører der.

Begge styrene, (MSH og Veilaget) er enig i at det er positivt med dialog, og vil fortsette å møtes årlig.