Ny dugnad lørdag 6. juli

Ny dugnad lørdag 6. juli

Publisert av Ole Johan Stokstad den 25.06.19.

Midtre Syndin Hytteierforening inviterer til sommerens stidugnad lørdag 6. juli kl 10:00

Målet vårt i MSH for brukere av nærområdet rundt hyttene er: Rundt Midtre Syndin-vannet med sykkel, gjerne sammen med barn / barnebarn uten terrengsykkel.

Den gamle stien som knytter sammen østre og vestre side av Midtre Syndinvann var grodd igjen.

Første dugnad i juli 2016 ga en god start med innsats fra de kun 4 som stilte.

Invitasjon ble gjentatt til høstferien 2017, og da var det over 20 som deltok og arbeidet gikk unna med en hyggelig sosial avslutning rundt pølsegrilling.
Vi skulle gjerne opplevd det samme i år!

Aktuelt utstyr: egnet bekledning, utstyr for kvisting, spett, hakke, spade og lignende
Langstøvler / hansker kan anbefales.

Servering

Dugnaden avsluttes med litt hytteprat rundt pølsegrillen i massetaket ved
vegen dersom været er egnet.


 

Lars Mørk er dugnadskoordinator og leder for prosjektet med denne stien.

 

Ta helst kontakt på SMS mob. 950 31 599 eller på e-post lars@morklarsen.no
fram til torsdag 4. juli og gi beskjed om at du/dere blir med på dugnaden og pølselaget
så vi kan dimensjonere innkjøpet!