PRESENTASJON AV HØRE VESTRE SLIDRE RØDE KORS

PRESENTASJON AV HØRE VESTRE SLIDRE RØDE KORS

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 06.12.20.

Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde i sommer et møte med Høre Vestre Slidre Røde Kors (HVSRK). Tema for møtet var et ønske om mer felles samarbeid mellom oss som hytteeiere og Røde Kors. Fra Høre Røde Kors møtte administrativ leder Knut Magnus Børve, operativ leder Ove Rosenlund og styreleder Ola Bakke.

Samarbeid med Røde Kors er ikke noe nytt for styret i MSH. Vi hadde tidligere et samarbeid for å starte opp igjen Syndinrennet, skirennet som arrangeres på påskeaften. Høre Vestre Slidre Røde Kors overtok ansvaret for rennet for noen år siden, og de lover at det vil bli avholdt i påsken så fremt det er nok snø, og det ikke er Korona.

I møtet fikk vi høre at oppdragene til Høre Vestre Slidre Røde Kors øker også i vårt område på Syndin. De er med i en vaktordning for akutt-oppdrag i hele området. Det kan derfor være dem som kommer når vi ringer 113 på Syndin.

De fleste oppdragene på Syndin er i skiløypene på vinteren, men det er også andre skader, hjerteinfarkt og leteaksjoner etter folk på tur. På sommeren er det flest oppdrag rundt Beitostølen og Vaset, men HVSRK kan også bli kalt ut til oppdrag i Jotunheimen. De har kort responstid ved akutte oppdrag. Kravet til responstid er 30 minutter, men HVSRK klarer å respondere raskere enn dette. Med ferdig smurt niste i fryseren er de alltid klare for å bli utkalt på kort varsel.

Økonomi er et sentralt spørsmål i alle frivillige organisasjoner. Det koster å drive, det koster å kjøpe inn utstyr. Høre Vestre Slidre har nylig investert i en vannskuter som kan frakte skadde på vann. Den kan fraktes til alle vann på en ATV. Kjekt for oss dersom noen skulle trenge hjelp på andre siden av et vann.

En viktig inntektskilde for HVSRK er panteordningen de har ved Syndinstøga. Du har sikkert sett den, containeren for panteflasker ved Støga merket med Røde Kors. Legger du panteflaskene dine her, gir du samtidig et bidrag til Høre Vestre Slidre Røde Kors. Syndin er foreløpig best i klassen når det gjelder panting, men pass på, Knippeset puster oss i nakken. Styret i MSH oppfordrer alle som har mulighet til å gi panteflaskene sine til Røde Kors. Da slipper du å dra på de i bilen hjem, og Røde Kors får sårt tiltrengte inntekter.

For å støtte opp om vårt lokale Røde Kors, oppfordrer vi også til å tegne deg som støttemedlem til Høre Vestre Slidre Røde Kors. Støttemedlemskap koster 300,- pr. år pr. person, 600,-, pr. år for en familie og 150,- pr. år for barn. Tegner du deg som medlem, husk å velge Høre / Vestre Slidre Røde kors som lokalforening.

Du kan også gi økonomisk støtte i form av frivillige bidrag, som brukes til støtte for scooterkjøring etc. Røde Kors bruker snøscooter til å planlegge ruter og til å gjøre seg kjent i området, og dette må vi hytteeiere ha forståelse for. Røde Kors kjører ikke scootere for moro skyld, og det er til vår fordel at de kommer raskt fram den dagen vi trenger deres bistand.  Det kan også hende de må krysse en skiløype eller to når de er ute på oppdrag fordi de må kjøre korteste vei for å komme fortest mulig fram.

Høre vestre Slidre har en egen Facebook-side. Følg den gjerne. Der legges det ut nyttig informasjon.

Styret i Midtre Syndin Hytteeierforening ser fram til et godt samarbeid med Røde Kors. Vi planlegger å arrangere nye kurs i førstehjelp. Der kan vi få gode råd fra Røde Kors om hva man skal gjøre hvis ulykken først er ute. Meld gjerne inn ønsker tema for slike kurs til styret.