Prosjekt geiter

Prosjekt geiter

Publisert av Ole Johan Stokstad den 12.07.23.

Vi har i et par års tid jobba med et prosjekt med å få geiter til å beite vegetasjon på Syndin, for å bevare det åpne landskapet. Prosjektet har stoppet opp i mangel på noen til å lede prosjektet.

I flere år har vi organisert dugnader mot gjengroing av fjellet. Fra og med 2022 har vi ikke arrangert en stor dugnad, men prøvd å organisere lokale dugnader. Vi har delt området inn i roder, og prøver å rekruttere en rode ansvarlig i hver rode. Mikael Fønhus, som tok initiativ til å komme i gang med dugnadene, er koordinator for rode ansvarlige.

Etter noen år med dugnader ble det tatt initiativ til å jobbe med et prosjekt med geiter til å hjelpe til å holde vegetasjonen nede. For at det prosjektet skal la seg realisere trenger vi en eller flere til å lede geiteprosjektet. Det handler om å jobbe med finansiering og koordinering mellom geiteeiere, grunneiere og andre berørte parter. Syntes du dette høres spennende ut? -Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer informasjon!

Vi ser for oss at et eventuelt prosjektet med geiter og det etablerte dugnadsprosjekt er to prosjekter som lever side om side, om geiteprosjektet blir realisert.