Reguleringsplan for Hagastølen

Reguleringsplan for Hagastølen

Publisert av Ole Johan Stokstad den 25.04.17.
Reguleringsplanen for Hagastølen er ute til 2. gangs offentlige ettersyn. Frist for å komme med merknader er 02.06.2017. Vi ser at vårt innspill for trase for midtløypa (midtre skiløype mellom stølsvegen og vannet) er tatt inn. Det blir spennende å se hvordan dette videreføres i reguleringsplanen for Sandodden.

Denne reguleringsplanen innebærer en fortetting av hytter som vil endre Syndinområdet sin karakter. Det har kommet flere innspill til reguleringsplanen som handler om dette. Midtre Syndin Hytteeierforening var tydelig på at dette ikke er en ønsket utvikling, i likhet med flere andre. Disse innspillene er dessverre ikke nådd frem foreløpig. Hvordan vil vi at Syndin skal forvaltes og utvikles?

Kartet viser mulig ny trase for midtløypa