Velkommen til dugnad mot gjengroing

Velkommen til dugnad mot gjengroing

Publisert av Ole Johan Stokstad den 18.08.18. Oppdatert 25.08.18.

Fjellet gror stadig mer til som følge av varmere klima, mindre beiting og mindre vedhogst. Hvis vi ikke gjør noe med det nå, vil vi om få år verken ha utsikt eller komme fram i terrenget. I samarbeid med eierne av Syndinstøga og Tveitabru setter Hytteeierforeningen derfor i gang med rydding. De fleste grunneierne er positive, og vi regner med at de andre kommer etter senere når de ser resultatet.


VELKOMMEN TIL DUGNAD Lørdag 8. september kl 10.00 – 16.00. Frammøte på Syndinstøga.
 
Området vi vil rydde er fra Midtre Syndin og opp mot fjellet på heimsida. Vi rekker ikke å rydde alle teigene på ett år, men ser for oss å drive flere år framover. 
 
Hytteeierforeningen vil inviterer til dugnadsdager mot gjengroing 1 helg pr år, fortrinnsvis tidlig på høsten (det vil også være noen andre dugnader for rydding av stier og skiløyper). Nærmere instruks blir gitt på dugnaden. Felles matpause midt på dagen. Samling på Syndinstøga når dugnaden er over etter dugnaden. Ta med øks, sag, motorsag eller annet ryddeutstyr. Husk arbeidshansker!

 

Kvelden før dugnaden, fredag 7. september kan du bli med på kurs i sikker bruk av motorsag. Se info:

http://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=16577


Dugnad Syndin 2018.pdf
Plan for rydding av Syndisfjellet.pdf