DUGNAD PÅ SYNDIN LØRDAG 8. SEPTEMBER

DUGNAD PÅ SYNDIN LØRDAG 8. SEPTEMBER

17.09.18 22:25 av Tone Irene Kristiansen

Fjellet gror stadig mer til som følge av varmere klima, mindre beiting og mindre vedhogst. For å bevare Syndin som et åpent fjellområde inviterte Midtre Syndin Hytteeierforening i samarbeid med eierne av Syndinstøga og Tveitabru bygg til dugnad lørdag 8. september for å rydde skog og kratt. De fleste grunneierne var positive til tiltaket og hadde på forhånd gitt tillatelse til å rydde på egne teiger.

Les mer